Palvelut

Ammatillinen tukihenkilö on alan koulutuksen saanut työntekijä, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta osallistumaan aktiivisesti oman elämänsä suunnitteluun ja toteuttamiseen asiakkaan omia voimavaroja vahvistaen. Työskentely asiakkaan kanssa on vuorovaikutukseen perustuva prosessi, joka perustuu yhteisesti laadittuun suunnitelmaan.